Priser
Alla priser inkluderar svensk mervärdesskatt (12% på livsmedel och 25% på övriga produkter).
Leverans
Leverans sker med DHL och leverars till ditt närmsta DHL service point, beställningen skickas snarast ca 4-5 arbetsdagar från beställning. Vi reserverar oss för ev. slutsålda varor. Frakt kostnad 50kr

En godkänd beställning är bindande, vill Du ändra eller ta bort din beställning så skall Du så fort som möjligt höra av dig till oss via e-post eller telefon

Reklamation
Vi garanterar att de varor du får är felfria vid leverans. Skulle du få en defekt vara så kontakta oss så fort som möjligt och beskriv vad felet är.

Säkerhet & Sekretess
Vi garanterar att aldrig lämna ut dina personuppgifter eller e-postadress till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

Order från utlandet
Vi kan tyvärr endast skicka inom Sverige, så vi tar inte emot order från utlandet.

Vi reserverar oss för skrivfel och tekniska fel på hemsidan